SVERIGE / REGIONKOMMUN: När Mälartinget påbörjas under våren 2012 så ska ett nytt Mälardalsråd vara förberett. Det nuvarande uppdraget och arbetsformerna ska ses över av en översynskommitté, bestående av politiker från hela Stockholm – Mälardalsregionen. En av dem är Bo Rudolfsson, kristdemokrat från Laxå i sydvästra Örebro län men invald på Örebro läns landstings mandat. – Vårt uppdrag är att se på hur Mälardalen kommer att utvecklas de kommande 50 åren och hur ett kommande råd ska kunna matcha denna utveckling på ett bra sätt, säger han. Rudolfsson menar Mälardalsrådet största brist i dag är avsaknaden av ett gemensamt mål för hela territoriet. – I dag talar man om Stockholm och Mälardalen som om det vore huvudstaden med omnejd. Det synsättet tror jag inte gagnar helheten på sikt. Det vore bättre om Stockholm matchades av ett starkt Svealand. Det skulle kunna gynna bägge parter. Och då behövs ett råd som kan hantera en sådan samverkan. Vad är bekymret i dagsläget? – Att Stockholm ingår i den världsbild som länen utanför Stockholm har, men att samma län inte ingår i Stockholms världsbild, säger Rudolfsson.   Läs mer:    NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar