SVERIGE / REGIONKOMMUN: Gotland har fått klartecken från regeringen att ön får de regionkommunsprivilegier som både Västra Götaland och Region Skåne nyligen fått.

Enligt den föreslagna propositionen ska Gotland få använda beteckningen regionfullmäktige och regionstyrelse i stället för kommunfullmäktige.

Förslaget omsätts i praktiken den 1 januari 2012.

 

NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar