SVERIGE / REGIONKOMMUN: Landstingen i Örebro, Västmanland och Sörmland tar nu ett historiskt steg framåt då man förbereder en ansökan om att få bilda gemensam regionkommun. Under en längre tid har positionerna varit låsta till följd av Sörmlands första prioritet handlat om ett samgående med Stockholm och förhandlingarna har därför gått på sparlåga.

Enligt landstingsrådet Marie-Louise Forsberg Fransson har denna större region alla förutsättningar som krävs för att kunna driva både en effektiv hälso- och sjukvård och utvecklas på ett positivt sätt.

Ansökan ska vara klar och inlämnad innan årsskiftet 2011/2012.

 

Läs mer: http://www.orebroll.se/sv/Om-landstinget/Press/Pressmeddelanden/2011/2011-11-09/

  NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar