SVERIGE / REGIONKOMMUN: När Norrstyrelsen höll sitt styrelsesammanträde den 14 mars så förslog en oenig styrelse att behålla föreningen men att låta lägga ned verksamheten. Skälet är att man vill invänta hur staten ställer sig till regiongränserna i norr. Västerbottens beslut om att lämna Norrstyrelsen efter föreningsstämman i april står kvar.   Läs mer:    NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar