SVERIGE / REGIONKOMMUN: Landstinget presenterade under förra veckan tillsammans med Regionförbundet i Östergötland ett förslag till ny regionbildning. Namnet är ”Region Östra Götaland”. I förslaget, som presenterades den 6 maj, omfattade nuvarande Östergötland, Kalmar, Kronoberg, Jönköping samt delar av Sörmland. Idén är att denna nya region då skulle få en avgränsning som både täcker in de funktionella arbetsmarknadsregionerna samtidigt som befolkningsunderlaget skulle kunna bära både regionens utvecklingsbehov och högspecialiserade hälso- och sjukvård.   Läs mer:    NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar