SVERIGE / REGIONKOMMUN: Den 9 juni bestämde sig regionstyrelsen i Skåne för att ställa sig positiv till landstinget Kronobergs förfrågan om att få bilda en gemensam storregion senast 2019. Nu ska frågan utredas. Både socialdemokratiska och moderata politiker i Skåne ser möjligheterna i ett samgående. Däremot ställer sig Centerpartisterna i Skåne tveksamma till förslaget. Både politikerna i Skåne och Kronoberg ser också Blekinge som en tänkbar partner i en större sydsvensk region men de vill båda invänta en officiell förfrågan från landstingspolitikerna i Blekinge innan man går vidare i den frågan.   NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar