SVERIGE / REGIONKOMMUNSFRÅGAN: Regionförbundet I Kalmar har fått inbjudan att delta i två regionprocesser parallellt. Dels finns intresse från Skåne och Blekinge att Kalmar ska kunna ingå I en större sydsvensk region, dels har landstinget I Östergötland knackat på och bjudit in kalmarborna att samtala om en större Östra Götalandsregion. I Kalmar har man tackat ja åt båda hållen. Avgörande för slutresultatet är enligt regionförbundsdirektören i Kalmar hur politiken I Jönköping slutligen ställer sig. Något som i nuläget är högst oklart.   Källa: Håkan Brynielssons nyhetsbrev från Regionförbundet i Kalmar   NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar