SVERIGE / SAMHÄLLSENTREPRENÖR: Med största sannolikhet kommer EU-kommissionen i höst visa upp ramarna för ett åttonde ramprogram för forskning, utveckling och innovation, där det sociala och samhällsengagerade entreprenörskapet spelar en avgörande roll. Detta berättade vice rektor Eva Engqvist vid Malmö högskola på konferensen ”Socialt entreprenörskap – en del av lösningen”, som hölls för en vecka sedan i Stockholm. Det sociala perspektivet och ett tillhörande entreprenörskap kan bli en nyckelfråga för att klara av gränsöverskridande internationella utmaningar, menade hon. En åldrande befolkning, hälsofrågor, energi- och miljöutmaningar, kräver lösningar som inte bara är tekniska utan även involverar människor. I Sverige finns en föreställning om att detta enbart är frågor för offentlig sektor och att näringsliv och ideella organ inte ska befatta sig med, men den tiden är förbi, menade hon och efterlyste en nationell strategi för social innovation med adressat ansvariga statsråd vid Social- och Utbildningsdepartementet.   Till livesändningen:    NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar