SVERIGE / SAMHÄLLSENTREPRENÖR: Sociala innovationer, skapade av samhällets entreprenörer, är det bästa sätten att svara på lokala utmaningar. Det säger Bert-Ola Bergstrand från Handelshögskolan i Göteborg och Per-Erik Ullberg Ornell vid Lidköpings kommun, som är involverade i Socialt Kapital Forum. De höll tillsammans ett heldagsseminarium den 10 mars i Kortedala, ett ytterområde i Göteborg, på temat ”Den möjliggörande staden – hållbar stadsutveckling genom social innovation”. En av inspiratörerna för dagen var Ingemar Holm, som företrädde nätverket Publikt Entreprenörskap (CPE) i Malmö. CPE samlar de ideella organisationer i Skåne som på olika sätt har som målsättning medborgarnas delaktighet. Nätverket har som ambition att bli den lokala och regionala inkubatorn för samhällsentreprenörer och driver ett nätverk för det framtida Malmö tillsammans med företagare, föreningsliv och fastighetsägare i stadsdelen Husie.   Läs mer:    NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar