SVERIGE / SAMHÄLLSENTREPRENÖRER: Det är hög tid att den svenska regeringen får upp ögonen för sociala innovationer och prioriterar arbetet med en nationell strategi. Det säger forskare vid Mittuniversitetet på nätforumet för svenska Samhällsentreprenörer. En av forskningsledarna är Yvonne von Friedrichs, som främst har fördjupat sig i samhällsentreprenörskapets uttrycksformer lokalt och regionalt i glesbygden. – Det är viktigt att hitta nya modeller för att lösa sådant som inte längre fungerar inom till exempel skola, vård och omsorg. Vårt samhälle är byggt på ett kollektivt förhållningssätt, där man kan säga att samverkan kring dessa frågor är mer etablerad i norra Europa än i exempelvis USA. Frågan är nu vem som tar hand om det gemensamma när många sociala strukturer försvinner.   Läs mer:    NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar