SVERIGE / SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP: Det västsvenska nätverket för socialt ansvarstagande, CSR Västsverige, tar ett steg vidare och ser över arbetsplatsernas sociala ansvarstagande. Ett naturligt steg för oss här i Västra Götaland, menar verksamhetschef Viveca Reimers.
CSR Västsverige är i dag en mötesplats där privata, offentliga, ideella och statliga aktörer kan mötas för att ta tillvara kompetenser hos varandra. Sedan tidigare driver man två initiativ: Ett klimatinitiativ för att minska den egna verksamhetens klimatinverkan och ett initiativ som handlar om rutiner vid inköp, Reko – kontor-initiativet.
– Satsningen som vi nu sjösätter och som handlar om socialt ansvarstagande i arbetslivet tycker vi faller helt naturlig in i det arbete vi redan driver, säger Reimers.
Det kan exempelvis handla om att Svenska Mässan får utbildning i socialt ansvarstagande för sina anställda från Räddningsmissionen, som i utbyte får ekonomiskt stöd från Mässan.
– Det handlar inte om välgörenhet utan om att båda parter får ett tydligt mervärde av sina kontakter med varandra, poängterar Viveca Reimers.
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar