SVERIGE / SAMHÄLLSENTREPRENÖRSKAP: Samhällsentreprenörer behöver, i likhet med vanliga entreprenörer, ges mer uppmärksamhet om vi ska kunna ta tillvara den fulla potentialen. De slutsatserna presenterade tankesmedjan som Sveriges Kommuner och Landsting varit värd, och som stod bakom en konferens i Stockholm i december på temat ”De kallas samhällsentreprenörer”.
En av de inbjudna talarna, Karl Palmås från Chalmers i Göteborg, visade att samhällsentreprenörer finns i de mest skiftande miljöer men att de i dag sällan uppmärksammas eftersom deras initiativ ofta spänner över flera olika sektorer.
– Men det går ju att ändra på, bara dessa entreprenörer ges rätt förutsättningar, sa han.
Deltagaren Per-Eric Ullberg Ornell, marknadsstrateg ifrån Lidköping, tyckte att det var bra att samhällsentreprenörsfrågorna tas upp på det här sättet. Samtidigt tyckte han att man även i det här sammanhanget är för låst i ett sektorsperspektiv.
– Ett exempel på detta var att man aldrig tog upp frågan om samhällsentreprenörernas roll i det lokala näringslivet, sa han.
Han får medhåll från Bertil Westerlund, handläggare på Tillväxtverket och med ett förflutet som näringslivschef i Dorotea kommun:
– Samhällsentreprenörer och de som verkar inom lokal ekonomi lever till viss del i en annan värld än vanliga företagare och de som verkar inom de traditionella finansieringssystemen. Exempelvis har dessa grupper helt olika språkbruk. Om vi ska hitta nya, smarta och gemensamma lösningar måste båda grupper hitta sätt att förhålla sig till och nå den "andra världen".
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar