SVERIGE / SAMHÄLLSPLANERING: I Skåne, Blekinge, Kalmar, Kronoberg och Jönköping kommer man denna höst nyttja den internationella organisationen OECD (Organisation för ekonomiskt samarbete och utveckling) för att göra en inventering och analys av det regionala utvecklingsarbetet i sina respektive län (en så kallad territorial review). År 2006 gjorde Stockholm en sådan inventering med en uppföljande konferens i mars i år vilket föll väl ut.
Anledningen till att OECD anlitas är att Region Skåne, Regionförbundet i Blekinge och Regionförbundet i Kalmar på så vis får tillgång till OECD:s internationella erfarenheter. Dessutom har OECD så sent som i februari i år publicerat en genomgång av utvecklingsläget för hela Sverige och de regionala nedslagen i de tre länen kan givetvis dra nytta av erfarenheterna och förslagen ifrån den nationella studien.
 
Länk till OECD:s analys av Sverige:   
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar