SVERIGE / SAMHÄLLSPLANERING: – Det kan låta fånigt men detta är första gången som vi träffas i syfte att systematiskt söka synergieffekter mellan våra departement. Men nu ska det ta fart i frågor som berör innovation, forskning och utbildning, det vill säga allt som berör den så kallade kunskapstriangeln, säger Bjarne Kirsebom, tidigare statssekreterare inom Utbildningsdepartementet och nu ordförande av den nya interdepartementala samarbetsgruppen.
Den nya samarbetsgrupperingen ska redan börjat upptäcka en rad arbetssätt och rutiner som skulle kunna förändras för att underlätta hanteringen av sakfrågor som berör de båda departementen.
– Vi inser att vi redan nu har allt att vinna på om vi nu tar upp och diskuterar hur olika områden hör ihop inför exempelvis den kommande forskningspolitiska propositionen 2012, säger han.
Utöver kunskapstriangeln så har gruppen fått ännu ett uppdrag nämligen att följa Vinnovas och Högskoleverkets arbete med att utforma bra uppföljningsverktyg universitetens verksamheter.
– Våra två departement måste få ett bättre förståelse för hur regeringen ska kunna stötta arbetet kring kunskapstriangeln lokalt och regionalt och här kan vi agera nationell samtalspartner, säger Kirsebom.
Är det här inte ett arbetssätt som även andra politiska sakfrågor skulle tjäna på?
– Jag vet inte hur situationen ser ut inom andra sakområden eller departement, men själva sättet att samarbete på borde kunna tillämpas även på andra håll, säger han.
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar