SVERIGE / SAMHÄLLSPLANERING: Nu väljer ännu ett antal svenska län att låta sig granskas av OECD. Denna gång är det Jönköping, Kronoberg, Blekinge och Kalmar som vill genomföra en gemensam så kallad territorial review vilket innebär en fullständig genomgång av länens utvecklingsförutsättningar betraktade utifrån ett internationellt globalt perspektiv. Tidigare har bland annat både Stockholm genomfört en sådan här studie. Även i Skåne pågår ett liknande inventering.     Läs mer:    NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar