SVERIGE / SAMHÄLLSPLANERING: De tre regionernas konkurrenskraft har ingående analyserats av OECD, som den 10 november kommer att presentera sina slutsatser. Enligt OECD måste näringslivet i Småland, Öland och Blekinge bli mer kunskapsbaserat. Samtidigt är det småskaliga näringslivet en styrka i och med att regionerna inte står och faller med enskilda industrier.

En mer kunskapsintensiv näringslivsstruktur kräver samtidigt att de tre regionerna förmår attrahera rätt arbetskraft, något som ställer specifika krav på livsmiljön. Man måste ingå i växande arbetsmarknadsregioner, så att den största arbetskraftspotentialen – invandrare – ska attraheras till regionerna. Dessutom behöver regionerna bli bättre på att ta tillvara ungas kreativitet och skapa bättre förutsättningar för samverkan mellan akademi och näringsliv.

  NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar