SVERIGE / SAMHÄLLSPLANERING: Globaliseringens inverkan och människornas livspussel – båda perspektiven måste finnas med när politikerna i Stockholm – Mälardalen sätter ned foten i regionfrågan. Denna fredag den 4 februari bjöd Mälardalsrådet in till ett seminariedag utifrån temat ”Hur går tankarna kring regionfrågan?” Regeringens representant, Thomas Pålsson från Socialdepartementet, påminde inledningsvis om att ”antingen bestämmer ni eller senare vi. Bollen ligger just nu hos er.” Med denna avspark så lämnades scenen öppen för diskussion och mer djupgående samtal. Några återkommande teman var att människors vardagsliv med boende, jobb och pendling måste fungera, samtidigt som globaliseringens krav inte får glömmas bort. Stockholm-Mälardalens möjlighet att bygga vidare på en flerkärnig region rymmer möjligheter. Från Uppsala kom signaler om att man trots allt känner starkare band söderut än mot grannlänen i norr. Samtidigt påmindes hela samlingen om att Stockholmarna, som måste dra igång det hela, själva är splittrade och att man inte ser en sammanhängande region för hela Stockholm-Mälardalen som en tänkbar lösning. – Även om inga lösningar kom upp så fördes samtalet i en god anda och man lyssnade verkligen på varandra. Med tiden sjunker nog insikterna in att man måste agera gemensamt i frågan annars bestämmer staten och allt fler inser att det inte går att låta sjukvården bestämma gränserna, säger Roland Lexén vid Arena för tillväxt, som också var dagens moderator.    Länk till presentation av seminariet:

NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar