SVERIGE / SAMHÄLLSPLANERING: – En högskola ska arbeta med kunskapsdriven utveckling och då måste detta också speglas i de styrsystem som används och i de läroprocesser som pågår mellan högskolan och omvärlden, säger Johan Wennhall, direktör för pedagogiska nämnden i Västerås kommun. Wennhall är också styrelsemedlem i projektet Samhällskontraktet – ett samarbete mellan Mälardalens Högskola och Västerås och Eskilstuna kommun. Arbetet med Samhällskontraktet är inspirerat av etnografen Etienne Wenger, som myntade begreppet ”Community of practice". Allt lärande utgår ifrån den gemensamma praktiken, identiteten, meningsskapandet och den skapade gemenskapen kring uppgiften. Detta synsätt ska ställas mot en klassiska indelningen i forskarnas vetenskapligt grundade kunskap och praktikernas kunskap.
– Det här synsättet är oerhört tankeväckande och intressant eftersom Mälardalens högskola har stor press på sig att stötta forskning som ger effekter i samhället och de utbildningar som är relevanta för omvärlden. Det ger en fingervisning om hur en satsning som Samhällskontraktet kan utveckla sina verksamheter i gränslandet mellan högskolan och omvärlden, säger Johan Wennhall.
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar