SVERIGE / SOCIALT ENTREPRENÖRSKAP: Den Nationella mötesplatsen för social innovation och samhällsentreprenörskap vill etablera sig som platsen för nyfikna samhällsentreprenörer, möjliga finansiärer och internationella nätverk kan sammanstråla både fysiskt och virtuellt. I januari stod den Nationella mötesplatsen värd för ett evenemang på Malmö högskola på temat ”Sociala investeringar”.  – Det här är verkligen en nisch som vi upplever växer snabbt. Evenemanget kring sociala investeringar lockade deltagare från näringsliv, offentlig sektor, ideell sektor och akademi. Det finns ett stort intresse av att hitta nya sätt att nå en socialt hållbar samhällsutveckling. Vi vill bidra till att det utvecklas fler hållbara sociala innovationer och vi vill vara ett laboratorium där vi kan testa nya metoder, affärsmodeller och arbetssätt, säger Hanna Sigsjö, projektledare för mötesplatsen. Hon säger också att över 2700 personer har valt att se någon del av konferensen via webblänk. Det stora intresset förklaras med dagens stora behov av att matcha investerare och entreprenörer inom det sociala området. Konferensen handlade om hur sociala innovationer kan finansieras och också om hur entreprenörer på det sociala området kan få hjälp och stöd för att bygga hållbara företag utifrån nya affärsmodeller. Sigsjö menar att svenska entreprenörer i det här skedet är behov av erfarenheter från internationella nätverk. – Därför var det en riktig högvinst då vi lyckades få hit Kevin Jones från USA, som har grundat den sociala investeringsfonden Good Capital och den årliga konferensen SoCap där entreprenörer möter investerare, säger hon. En större konferens, likt den i USA, kommer att genomföras i Europa, i Amsterdam 30 maj – 1 april. Därefter planeras en SoCap i Asien, sannolikt Hongkong.   Länk till videoupptagningen:    Länk till dokumentationen:    NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar