SVERIGE / STAD & LAND: All nödvändig service på landsbygden kan inte sörjas för med marknadslösningar. Och infrastruktur får inte bli ett område där kommunerna förväntas vara medfinansiärer, eftersom det drabbar små kommuner hårt. Detta var två av slutsatserna från SmåKoms konferens i november. (SmåKom är de små kommunernas intresseorganisation i Sverige, red. anmärk.)
SmåKom oroar sig också för att det byggs lite på landsbygden. Under 2010 kommer bara 15 000 – 20 000 nya lägenheter att byggas, mot önskvärda 50 000. Det beror på att det kostar proportionellt mer att bygga på landsbygden än i storstäderna eftersom marknadsvärdet är lågt. Småkom kräver att regeringen förbättrar villkoren för bostadslån på landsbygden och önskar att fler lokala sparbanker har bättre koll på de lokala marknaderna. De önskar också mer resurser till Statens Bostadsomvandling AB (SBO) och bättre villkor då SBO verkar ute i kommunerna.
 
Läs mer: 
 
NRU Norden: Per Holmström
 
 
 
 
 
 
Lämna en kommentar