SVERIGE / STAD & LAND: För att regeringen ska nå sin målsättningen om att minst 90% av den svenska befolkningen ska ha tillgång till minst 100 Mbit per sekund senast år 2020 så satsas nu 495 miljoner på bredbandsutbyggnad under de tre kommande åren. Denna gång är det de boende i mindre kommuner samt på ren landsbygd som ska nås och regeringen räknar kallt med att satsningen kompletteras med ett stort lokalt engagemang via lokala utvecklingsgrupper. Satsningen är enligt IT och regionminister Anna-Karin Hatt en del av den nationella it-strategi som regeringen planerar presentera denna höst.   Läs mer:    NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar