SVERIGE / STAD & LAND: Det är hög tid att tänka om då det gäller lokal kapitalbildning, menar Thomas Norrby vid Sveriges Lantbruksuniversitetet och medlem i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp. Den möjlighet som han och arbetsgruppen pekar på är att omvandla en del av de resurser som i dag kommer från EU:s jordbruksfond till lån och riskkapital. Dessa medel skulle kunna användas i så kallade revolverande fonder, vilket skulle vara en ny finansieringsform för landsbygden och starta i och med nästkommande programperiod 2014. Skillnaden mot i dag blir att EU ses som ”stödgivare” snarare än en ”medfinansiär”, vilket enligt Norrby skulle ge helt andra signaler. En revolverande fond med fokus på landsbygdsutveckling skulle, enligt Norrby och nätverkets arbetsgrupp, öppna för andra mottagare och ändamål. Fonden skulle kunna kanalisera pengarna via lokala spar- och utvecklingsbolag, som i sin tur kan stödja företagens utveckling och bidra till alternativa sätt att erbjuda kompetensförsörjning. Revolverande fonder används redan i dag inom regionalfonden men det är, enligt Tillväxtverket, än så länge för tidigt att säga något om utfallet.   Läs mer i Landsbygdsnätverkets nyhetsbrev nr 4:     NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar