SVERIGE / STAD & LAND: Se inte kommuner som enäggstvillingar utan särdrag. Långt mer intressant blir det om varje kommun framhäver det som är unikt, utvecklar detta och söker samarbete med andra kommuner som kompletterar.

Detta var med breda penseldrag det budskap som den tyske regionforskaren Tassilo Herrschel, verksam vid det brittiska universitetet i Westminster, lämnade till kommunerna i nordöstra Skåne under Kristianstadsbladets regionseminarium den 25 oktober i år. Hans poäng var bland annat att inte stirra sig blind på hur de stora städerna utvecklas.

– I Skåne är det ofrånkomligt att städer som Malmö, Lund och Helsingborg även fortsättningsvis kommer att växa men det gör inte övriga kommuner ointressanta, sade han.

– Men olikheterna är i grunden en styrka som man inte ska underskatta. Samtidigt gäller det för stora liksom små kommer att inte bli transitplatser utan slutdestinationer, sade han.

  NRU Norden: Per Holmström  

Lämna en kommentar