SVERIGE / STAD & LAND: Nystartszoner är en typ av ekonomiska frizoner som ger enklare förhållanden om nya jobb ska skapas. Idén kommer från regeringen som vill se den här typen av zoner i avgränsade stadsdelar inom större kommuner som kämpar med arbetslöshet och utanförskap. Dessa zoner skulle bidra till att nya jobb lättare skapas och att framförallt nyföretagandet ökar. En utredning tillsattes den 10 mars för att tittat närmare på hur dessa nystartszoner skulle kunna utformas och när de skulle kunna förverkligas och förväntas ge sina synpunkter den 1 augusti 2012.   Läs mer:    NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar