SVERIGE / STAD & LAND: Det är hög tid att den svenska regeringen tar steget fullt ut och sjösätter en nationell stadspolitik. Det anser de forskare som sitter med i programrådet för den statliga delegationen för Hållbara städer.

Det finns idag ett antal globala trender som tillsammans gör det allt svårare att få till verkligt hållbara lösningar ute i större städer. Många transportlösningar är inte anpassade till lokala och regionala behov, systemen för samhällsplanering är många gånger anpassade till och favoritiserar storskaliga funktionsstyrda lösningar som i en flexibel värld blir allt mer riskfyllda och därmed kostsamma när de sedan ska finansieras. Till detta kommer att bra ett fåtal av samhällets aktörer – kallas triple helix – bjuds in för att delta i sökandet efter alternativa lösningar.

Det finns därför enligt rådet och forskaren Carl-Johan Engström vid KTH, många fördelar om alla dessa utmaningar kunde tas i ett samlat grepp via en storstadspolitik,

 

Läs mer: http://www.globalutmaning.se/?p=4347#more-4347

  NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar