SVERIGE / STAD & LAND: Viss statlig service borde i framtiden kunna få skötas på entreprenad med en kommun alternativt en lokal intressent som huvudman men med statlig finansiering. Detta radikala förslag presenterade de små kommunernas gemensamma intresseorganisation SmåKom, tillsammans med Länsstyrelserna i Dalarna och Värmland och intresseorganisationen Hela Sverige Ska Leva, den 31 maj när parterna möttes i Smedjebacken. Förslaget har utvecklats inom ramen för ett pilotprojekt som drivs av samma partners och som omfattar sex kommuner i Värmland och Dalarna.    Läs mer:    NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar