SVERIGE / STAD & LAND: Sveriges första och enda plats för ett samlat stad – land perspektiv har sjösatts i Skåne. Det nya landskapsobservatoriet ska vara ett forum för diskussion, debatt och även information om hur de begränsade markresurserna ska användas på bästa sätt. – Det har länge saknats ett forum för samtal och resonemang om landskapet och de processer som driver på landskapets utveckling i stort. Detta har vi ändrat på. Om man ser landskapet som ett system istället för en bild så går det inte längre att skilja på de processer som sker i staden från de som sker på landsbygden, säger Louise Andersson på Länsstyrelsen i Skåne län. Enligt henne kommer satsningen mycket lägligt, med tanke på att den europeiska landskapskonventionen träder i kraft den 1 maj i år. Den innebär att varje medlemsstat är ytterst ansvarig för att landskapet hanteras som en gemensam tillgång och resurs. Bakom satsningen på Landskapsobservatoriet står länsstyrelsen i Skåne, Sveriges Lantbruksuniversitet, Lantbrukarnas Riksförbund, Region Skåne och Kommunförbundet i Skåne.   Länk till landskapsobservatoriet:    NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar