SVERIGE / STAD & LAND: Regeringens vårproposition väckte många positiva reaktioner från Landsbygdens vänner, Hushållningssällskapet, Nätverket Hela Sverige ska leva och andra. De signaler som togs mest positivt handlade om regeringens löften om att det ska bli enklare att driva företag, arbeta och bo i alla delar av landet. – Äntligen kommer politiska besked som går i rätt riktning, men det gäller att göra verkstad av det här. Och det är bråttom! Byskolor försvinner, butiker läggs ned och företagsstrukturer slås sönder medan byråkratins kvarnar mal, säger Inez Abrahamzon, vice ordförande för Hela Sverige ska leva.  Ordförande Karl-Erik Nilsson instämmer: – Det finns en otålighet och en förväntan om skarpa förslag inte minst när det gäller infrastruktur och service. Det ser vi fram emot, säger han och framhåller Hela Sverige ska leva som en bra samarbetspartner i arbetet med att förverkliga målen.   NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar