SVERIGE / STAD & LAND: Tre fristående aktörer, de små kommunernas nätverk (SmåKom) Föreningen Sveriges Vattenkraftskommuner (FSV) och föreningen Hela Sverige ska leva samt Inlandskommunernas ekonomiska förening, har kommit överens om att gemensamt ta sig an samtliga inlandskommuners framtida utmaningar gemensamt. Inlandskommunerna är ett gemensam benämning för alla de mindre orter som finns i Sveriges inland från Värmland och norröver. Överlag upplever dessa kommuner en minskad befolkningsutveckling, en nedrustning av service och samhällsfunktioner samt en otillräcklig infrastruktur. Till detta kommer en sjunkande skattebas och därmed en knapp kommunal ekonomi. Den strategi som dessa fyra fristående parter vill genomföra kretsar kring bland annat nya finansieringsformer för långsiktiga investeringar samt en större samverkan med norska intressen.   Läs mer:    NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar