SVERIGE / STAD – LAND: Vad kan man som medborgare egentligen förvänta sig av en ort som uppfattas som komplett? Frågan ställdes utan omsvep till de gotlänningar som bjudits in till det möte som Bunge sockenutvecklingsgrupp på norra Gotland arrangerade. Temat för dagen var de mindre orternas – och i förlängningens hela öns – tillgång på service. Lokalen var fylld av öns inflytelserika personer, såsom landshövdingen, den nya biskopen, representanter för företagarföreningen och kommunalråden. En av dagens hetare frågor handlade om den servicepunkt som öns norra Leaderprojekt på egen hand etablerat i Fårösund på norra Gotland, och om en sådan ansats skulle kunna bli till en gotländsk strategi för service på alla orter. Idén bakom servicepunkter finns omnämnd i den statliga utredaren Lars Högdahls förslag ”Se Medborgaren – Lokal service i samverkan”. Där föreslår han att alla kommuner ska tillhandahålla minst ett "servicecentra" i huvudorterna och att servicepunkter motsvarande den som man etablerat i Fårösund skulle finnas i alla småorter i landets kommuner. I en sådan punkt kan såväl kommunal som statlig service erbjudas kunderna, i ett samarbete mellan privata och ideella krafter. Servicepunkten är ett sätt för medborgarna och de boende på orten att snabbt få information från kommun och stat i väsentliga frågor exempelvis vid arbetslöshet eller sjukdom. Enligt forskaren Per G Berg från Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) borde dessa servicepunkter vara en av grundbultarna i en komplett ort. – Bekymret i dag är att det inte finns någon motsvarande samordningspunkt inne i Visby som kan förse servicepunkten i Fårösund med den samlade information som de skulle behöva, säger Thomas Norrby vid SLU, som var moderator. Vid mötets slut överlämnades alla förslag till Länsbygderådet på Gotland för uppföljning och vidareutveckling i dialog med såväl myndigheter som privat sektor. Länk till utredningen: Lokal service i samverkan NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar