STAD – LANDSBYGD: Enligt tidskriften Dagens Apotek som vänder sig till yrkesverksamma inom läkemedelsområdet, så kommer 170 – 180 nya apotek öppnas i och med årsskiftet. Skälet är att det svenska apoteksmonopolet avskaffats och det är nu möjligt för nya aktörer att etablera sig där de vill. Av de etableringar som är planerade kommer merparten ske i eller kring storstäderna, företrädesvis i södra Sverige. Jämtland, Gotland och Norrbotten kan däremot inte alls räkna med några nyetableringar. Med andra ord blir det fler apotek i storstäderna och färre på landsbygden.
 
Länk till artikeln: 
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar