SVERIGE / STAD – LANDSBYGD: Den svenska landsbygden är i stort behov av att hitta gemensamma lösningar med både lokala och regionala aktörer. Det är en av slutsatserna som det svenska landsbygdsnätverket kommit fram till och ett av skälen till varför nätverket vill satsa på regionala seminarier.   Seminarierna ger möjlighet för eldsjälar och entreprenörer inom en region att ta fram en regional modell för vad som behöver göras, hur det ska gå till, vem som ska göra vad och när i tiden olika insatser ska ske – på 24 timmar.   De som nätverket kan tänka sig bjuda in är exempelvis länsstyrelsen, kommunerna, Almi, landsting, Företagarna, Coompanion, Lantmännens Riksförbund, Länsbygderåd och Leader.   Läs mer:    NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar