SVERIGE / STAD O LAND: Nu det dags att utveckla en nationell stadspolitik. Det skriver Boverket, forskningsrådet Formas, Riksantikvarieämbetet och Arkitekturmuseet, i en gemensam skrivelse till regeringen. De pekar på behovet av att överbrygga sektorsgränser, samordna statliga och kommunala insatser och förstärka de sociala och kulturella perspektiven på hållbar stadsutveckling. Goda livsmiljöer är ingenting som någon enskild aktör eller något politikområde själv klarar av utan ett samspel mellan ekonomiska, ekologiska, sociala och kulturella aspekter som gör ett samlat avtryck på en plats. Städernas egna historia måste också ses som en tillgång när framtida visioner formuleras. Ett närmare samarbete mellan olika professioner och forskning är viktig.   Läs mer:    NRU Norden: Per Holmström  

Lämna en kommentar