SVERIGE / STAD OCH LAND: Om EU-länderna skär ner i EU:s nästa långtidsbudget (2014 – 2020) så kommer det också att märkas i anslagen till jordbruksfonden, och slå mot det svenska jordbruket där produktionen redan minskat under lång tid. Det menar Hans Rolandsson, handläggare på Jordbruksverket och en av dem som höll i seminariet ”Det nya landsbygdsprogrammet” under Jordbruksverkets konferens ”Kreativ landsbygd” i Jönköping i februari i år. Om det är något som talar till det svenska jordbrukets fördel så är det, enligt honom, landsbygdsminister Eskil Erlandssons vision Matlandet Sverige. – Den visionen kan i bästa fall ge lite extra skjuts åt svenska råvaror och ge svenska jordbruksprodukter en nisch, säger Hans Rolandsson. Han menar också att svensk livsmedelsproduktion kan ha en framtid om man satsat på vissa nischer där produktionskostnaden inte är avgörande. – Sedan har ju EU-kommissionen i sitt meddelande om framtidens jordbrukspolitik tydligt satt tonen, där man säger sig vilja värna om sysselsättningen och de boende på landsbygden. Vad det sedan blir av detta vet ingen i nuläget eftersom det till sist är politiken som avgör, säger han.   NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar