SVERIGE / STAD OCH LAND: I Västerbotten har kommunerna tagit ett gemensamt initiativ för att klara den framtida servicen i lands- och glesbygden. Projektet Hållbara servicelösningar på landsbygden involverar, utöver kommunerna, också Regionförbudet, Länsbygderådet, Länsstyrelsen, ICA och Tillväxtverket.
– Det som är unikt för projektet är att både offentliga, privata och ideella krafter involverats, säger projektledaren Maria Kristoffersson.
Att projektet behövs råder det ingen tvekan om. Situationen utanför de två större kommunerna, Umeå och Skellefteå i Västerbotten, bjuder på en rad utmaningar.
– Bara i Skellefteå kommun finns över 200 byar och 3 000 personer människor som bor och verkar i en glesbygd som till ytan är nästan lika stort som Skåne. Här finns i dagsläget bara fem butiker, säger Tomas Öhlund, näringslivsutvecklare i Skellefteå kommun.
Insikterna om att alla behöver hjälpas åt och att alla vinner på om pengarna kan rulla runt i regionen, är utbredd, enligt både Maria och Tomas.
– I vilket fall skulle vi skulle behöva göra något åt servicen i vår egen kommun om detta projektet inte fanns, och då är det ju dumt att uppfinna hjulet i femton kommuner, säger Tomas Öhlund.
Ett konkret exempel på en mycket viktig service som är hotad är nedläggningen av fem Swedbankskontor i Skellefteå.

Men Öhlund är knappast pessimist. Han menar att människor i alla tider hittat nya lösningar när det gamla inte längre fungerar.

På sikt tror han att nya smarta lösningar för glesbygden också kommer hitta in i tätorterna.
– Den trenden ser vi redan. Vi har ju redan gått samman mellan kommuner kring en rad praktiska uppgifter. Här är det snarare näringslivet som har svårt att samordna sig.
 

NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar