SVERIGE / STAD OCH LAND: Det måste bli lättare för boende på landsbygden och boende i tätorten att använda varandras service. Detta har varit syftet bakom ett metodkoncept med lokala servicepunkter som Örnsköldsviks kommun i norra Sverige sjösatt. Sammanlagt räknar kommunen med att det ska finnas mellan åtta och tio servicestationer utanför Örnsköldsviks tätort som ska göra det enklare för de boende att både bo och driva verksamheter på plats. Kommunen ser också en möjlighet att stärka sina besöksnäringar och kommunens samlade destinationsutveckling.

  NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar