SVERIGE / UTBILDNING: Intresserade tjänstemän och politiker kan i dag erbjudas en ettårig utbildning på universitetsnivå i regionala utvecklingsfrågor och strategiskt tillväxtarbete, i fyra av landets 21 län. Anledningen är att Sveriges Kommuner och Landsting, tillsammans med Tillväxtverket, gått samman och stöttat satsningar i Akademi Norr – ett samarbete mellan 12 kommuner i Norrlands inland, Kronoberg, Örebro och nu även Jönköping, som är sist ut på planen.
– I Jönköping driver vi utbildningen i samarbete med Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Kursen är på 15 poäng och vi har en hårt styrd agenda, säger Stefan Lind på Regionförbundet Jönköping.
– Upplägget har fokus på att skapa en gemensam bild av läget i regionen, som alla involverade parter kan enas kring. Samtidigt ger kursen en gemensam plattform för att diskutera frågor och utmaningar som berör både statliga verk, landstinget, enskilda kommuner och näringslivet. Just nu uppdaterar vi våra regionala utvecklingsplaner och tanken är bland annat att kursen ska hjälpa oss med inspel i den processen.
 
Läs mer: 
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar