SVERIGE / VÄLFÄRD: Det tidigare pilotprojektet FRUSAM, som syftade till att koppla samman regionernas folkhälso- och tillväxtarbete kommer att få en efterföljare. Pilotprojektet avslutades för snart ett år sedan men de bakomliggande idéerna liksom involverade regionförbund och landsting med flera kommer bjudas in till en workshop och en nystart under februari nästa år men då under RegLabs regi.

NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar