SVERIGE / VÅRD OCH HÄLSA: Statens folkhälsoinsitut påpekar I en rapporten “Hinder i folkhälsoarbetet” att de kortsiktiga budgetsystemen som finns både inom kommun och landstingssektorn bidrar till att sätta käpplar i hjulen för ett mer aktivt och långsiktigt folkhälsoarbete ute i regionerna. De nuvarande systemet bidrar aktivt till att politiken gör felaktiga prioriteringar som i slutänden skapar onödiga samhällskostnader.   Läs mer: www.fhi.se   NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar