SVERIGE/HÅLLBAR UTVECKLING: Det kommer att bli en ökad konkurrens om hur marken ska tas i bruk i framtiden. Därför behövs en strategi för markens användning. Det anser Sveriges nya miljöminister Lena Ek (C). Enligt Ek behövs strategin främst för att balansera en rad konkurrerande behov som exempelvis transportlösningar, boende, turism och energi. De övergripande målen handlar om att marken ska räcka till kommande generationers behov (generationsmålet) och att naturresurserna ska användas på bästa tänkbara sätt (miljökvalitetsmålet).

 

Läs mer: http://www.regeringen.se/sb/d/15245/a/177976

 

NRU Norden: Per Holmström

Lämna en kommentar