NORGE: – Just nu verkar ingen kunna förutspå hur valet den 14 september i år till norska Stortinget ska falla ut. Det är jämt skägg mellan blocken, säger Halvdan Skard, politisk ledare för KS.
Så även om situationen ute i kommunerna eller fylkena inte är en prioriterad fråga i valet så kan utfallet få mycket olika konsekvenser för den framtida kommun- och regionpolitiken.
Det finns enligt Skard tre olika tänkbara utfall. Ett är att den sittande regeringen blir kvar och då påverkas inte den nuvarande politiken. Ett annat är att Arbejderpartiet självt bildar en minoritetsregering och då finns inte Senterpartiet kvar som tung kommun- och regionförespråkare. 
Skulle den borgliga sidan vinna så har bara Högerpartiet sagt sig villiga att samregera med Framtstegspartiet (som har över en fjärdedel av rösterna, red. anmärk) och där vill framförallt Högerpartiet ha färre kommuner och mindre stöd till distrikten.
– Men just nu så avvaktar flertalet partier hur de pågående reformerna faller ut innan man gör någon större politiskt utspel i de här frågorna, säger Skard.
 
NRU Norden: Per Holmström
Lämna en kommentar