Genom att studera symboler och symbolhandlingar kan vi med ganska enkla medel få en idé om vad framtiden bär med sig.

Viljan att spana in i framtiden är stark så här i början av ett nytt år. Funderingar kring hur världen kommer att se ut om 20, 50 eller 100 år och vilka revolutionerande upptäckter vi kommer att få ta del av är särskilt starka just i januari. Det är inte bara våra tankar som uppfylls med framtidsprofetior utan det skrivs spaltmeter efter spaltmeter i tidningarna med förkunnelser och spaningar.  Nu är det få förunnat att kunna sia om framtiden och inte många äger förmågan att visionera om en tid som vi kanske inte ens kommer att få uppleva.

Oavsett om vi vill kika 100 år framåt, det kommande året eller om vi vill koncentrera oss på nuet finns det två synsätt att ta ställning till. Vill vi lösa framtiden (och nuets) problem med de verktyg vi hade när vi skapade dem eller tror vi att det är mer framgångsrikt att leta efter metoder och modeller som vi ännu inte provat? Det beror naturligtvis på om vi beskriver oss själva eller vår organisation utifrån var vi kommer ifrån eller om vi väljer att beskriva oss utifrån vart vi är på väg. Det är två fundamentalt olika synsätt.

Vi har hittills värderats efter det vi verkligen uppnått; våra betyg, våra recensioner, våra resultat. Vi ville förstå hur det verkligen var och ur historien kunde vi hitta en förklaringsmodell till varför vi var som vi var och varför vi gjorde som vi gjorde.  Historien har alltså skapat verkligheten och verkligheten är resultatet av oändligt många orsaker, omständigheter och faktorer.

Verkligheten tycks ibland vara stillastående men den har en rörelse, en rörelse som nästan är osynlig. Den är svår att upptäcka och se med blotta ögat, så långsam är den. Vill vi beskriva vart vi är på väg är det nästintill omöjligt att beskriva den utifrån verkligheten då den dels är sprungen ur historien, dels är oändligt långsam. Vi använder oss därför av symboler för att göra bilden skarpare och mera tydlig.

Tänk er ett vägmärke, bilen som far över kajen eller guppet på vägen. Naturligtvis visar guppen inte de reella guppen utan talar om för oss att vägen är ojämn. Likaså varnar bilen över kajen oss för att det finns en kaj i närheten och att det finns risk för att köra ner i vattnet. I verkligheten är guppen inte så stora som symbolen visar och de allra flesta kajer har aldrig drabbats av en bil som kör över kanten men för att förstärka vår bild av världen och göra oss uppmärksamma om vad som komma ska använder vi symbolen som verktyg.

Tar vi en kikare och förstorar en bild av verkligheten kan vi också skönja riktningen eftersom en liten rörelse blir synlig i förstoringen. Symboler förstorar på samma sätt vår verklighet och talar om för oss vart vi är på väg och åt vilket håll vi strävar. Det kan vara provocerande såsom Centerns idéprogram visade sig vara. Programmet innehåller många symboler som visar vart Centern vill gå i framtiden. När Centern vill avskaffa skolplikten och verka för fri invandring innebär det ett förtydligande om att värna om och utöka den enskildes frihet till självbestämmande. Månggifte är likaså en symbolisk gest som låter oss förstå hur Centern tänker kring statens inblandning i privatlivet.

Problemet uppstår när vi tar förtydligandet (symbolen) och applicerar det på verkligheten. Det kan lätt uppstå absurda konsekvenser. När Behrang Miri på Kulturhuset i Stockholm plockar bort Tintinböcker från bokbeståndet berättar hans symbolhandling för oss vart biblioteket är på väg. Det betyder inte att alla böcker med rasistiska inslag måste sorteras ut utan att Kulturhuset är noggranna med urvalet av böcker och innehållet det berättar.

Första veckorna efter en symbolhandling visar om det är ett trovärdigt agerande. I Centerns fall visade det sig vara långt mellan verkligheten och framtiden. Symbolerna måste, för att vara trovärdiga, bäras av dem som äger frågan. De förlorar sitt värde om det visar sig att ingen tycker att det är rimligt att alla människor får bestämma själv hur många personer de får gifta sig med. Då är det inte längre en begriplig förstoring av en liten rörelse utan en absurditet.

Symboler är kraftfulla verktyg som ger oss en möjlighet att förstå hur andra människor tänker. Om historien har skapat verkligheten så skapar symbolhandlingarna definitivt framtiden. Till skillnad från att förstå hur verkligheten är och var vi kommer ifrån får vi genom de ibland överdrivna symbolerna en inblick i vilken väg som ligger framför oss. Genom att addera många i sig själv små symboler når vi ytterligare en förstoringsgrad och därmed kan vi räkna ut riktningen och få en glimt av vad framtiden bär med sig.

Lämna en kommentar