Vad händer ute i regionerna efter valet den 19 september? Det vet ingen i dag, men enligt regionrådet Gert-Inge Andersson så har man i det politiska arbetet i Västra Götaland fram tills nu odlat en kultur som han hoppas att den nya majoriteten väljer att ta tillvara.  

Västra Götalandsregionen har nu funnits över under 10 år. Under den tiden så har vi arbetat över blockgränserna och kunnat se fördelarna i att samsas kring de långa spåren. Det tror jag att hela vår region tjänat på som helhet. Hur valet den 19 september kommer att falla ut i vår region vet ingen ännu. Men det är väljarna som avgör och kanske får vi en situation där det blocköverskridande samarbetet vi haft hittills inte är på förhand givet. Min egen personliga uppfattning är ändå att den uppdelning vi har i dag med två block har en del brister. Den okonventionella partikonstellationen som vår majoritet utgör har ställt oss inför nya förutsättningar i arbetet att konstruktiva lösningar som har gagnat regionens utveckling. Under den tid som vi nu haft blocköverskridande samarbete så kan jag se hur båda sidorna tvingats ta och ge, något jag under min tid som kommunpolitiker i Trollhättan sett som en styrka. Inte minst gäller det då krisens vindar blåst snålt över hela regionen.
 
Det är nu min förhoppning att oavsett vilka partier som kammar hem flest röster och vilken konstellation av partier som bildar majoritet, så ska man fortsätta i samma anda som politiken i regionen odlat fram tills nu. Det vi sett är nämligen att vi snabbt förmått ena oss i för regionen viktiga frågor som på lång sikt är avgörande och där politiska ställningskrig bara förvärrar våra egna positioner och framtidsutsikter.
 
Men oavsett vilken majoritet som kommer att sitta vid makten efter den 19 september så hoppas jag att den politiska ledningen ser hur viktigt det har varit att vi som

regionpolitiker agerar utifrån det vi säger. Vår region har ju annars allt vi kan behöva för att göra något bra av de kommande fyra åren. Vi har ju både förutsättningar för att skapa de nya arbetstillfällena och för att fortsätta gå i bräschen på miljöområdet.

 
Som en del i det politiska tonläge och samarbetsanda som jag förespråkar ligger också idén om Västra Götalandsregionen så som kommunernas region. För att kunna representera och stå upp för 49 kommuners behov så behöver man jämka och se till både den enskilda kommunen och helheten samtidigt. Här ser jag det som helt nödvändigt att bygga inifrån och ut. Göteborg är den givna kärnan och på den måste vi bygga ut i regionen. Använder vi sedan större orter som Borås, Trollhättan och Skövde på ett klokt sätt så kan vi få en växtkraft som når ut i hela regionen. Men på den resan måste alla kommunerna vara med. Så tänker jag och så hoppas jag att den kommande majoriteten i Västra Götalandsregionen ska tänka efter valet den 19 september 2010.
 
Gert – Inge Andersson
Socialdemokrat
Regionråd Västra Götalandsregionen
Lämna en kommentar