Går det att vända ett underläge till ett framtidshopp? Absolut menar Maria Pettersson kommunalråd i Ludvika! Men måste se längre och orka stå fast!  

Utveckling i alla lägen I dessa tider är det lätt att tala om utveckling. Företag gör enorma investeringar, stora nyetableringar är på gång och många företag söker utbildade medarbetare. Antalet invånare i Ludvika kommun ökar. Detta ställer stora krav på oss som politiker. För att företagen ska kunna anställa de medarbetare de behöver och för att dessa människor och deras familjer ska välja att flytta hit krävs att vi kan erbjuda en bra miljö att bo i.   Skolor, barnomsorg, kultur, fritid, boende, handel, utbildningsmöjligheter även på högskolenivå – listan över hur vi kan bidra kan göras lång. Kort sagt är vår uppgift att se till att det finns förutsättningar att trivas med att bo i Ludvika.   Grunden lagd under många år Det krävs dock att utvecklingsarbetet pågår hela tiden, men med olika inriktning och utmaningar beroende på omständigheterna. Ludvika kommun har en historia med gruvnedläggningar och befolkningsminskning. Med hjälp av ett antal olika satsningar har kommunen under de senaste 25 åren gått från bruksort till ett högteknologiskt centrum.   Det kommunala bostadsbolaget hade ett stort antal tomma lägenheter och vi satsade på att riva en hel del av de mest slitna husen. Samtidigt hade vi en klar linje att behålla mark och byggnader som i framtiden skulle kunna vara till nytta för företag som kan erbjuda arbetstillfällen, målet var alltså inte att till varje pris fylla tomma lokaler med annan verksamhet. Vi satsade på att renovera många av skolorna och vi har aktivt bidragit till att det finns exempelvis biograf, teaterlokal och ett brett kulturutbud i kommunen. Nya tider Nu aviseras öppnandet av flera gruvor i kommunen. Vi får inte förledas att tro att vi därmed ska bli en bruksort igen. Gruvarbete idag är inte vad det var för tre decennier sedan. ABB och Spendrups investerar och anställer, och en stor batterifabrik står på önskelistan. Framtidstron är stor – liksom behovet av utbildad arbetskraft.   Under alla år har vi haft en stor inflyttning, som dock inte har räckt för att kompensera den stora utflyttningen, bland annat för studier, och de negativa födelsetalen. Nu har inflyttningen ökat ytterligare och det innebär att befolkningen ökar, om än i svag takt.   Nu är det nya utmaningar som gäller. Befolkningsökningen är inte så stor att den ger något större utslag i intäkter – ännu. Vi måste ändå satsa på att få fram attraktiva bostäder och hålla den höga standarden i det kommunala utbudet som krävs idag för att attrahera inflyttare. Att gasa och bromsa på samma gång är enda sättet att klara detta. Ofta lyfter vi fram närheten till den vackra naturen och våra 365 sjöar. Det är inget vi kan leva på, men det ger förutsättningar för ett gott liv den tid man inte är på jobbet. Vi har myntat uttrycket ”forska på dagen och fiska på kvällen” för att beskriva den livskvalitet vi kan erbjuda i Ludvika.   Maria Pettersson Kommunstyrelsens ordförande i Ludvika

Lämna en kommentar