Läget för de små svenska högskolorna är minst sagt pressat till följd av signalerna från regeringen och den nu aktuella budgetpropositionen. Om regeringen slår undan benen för högskolorna så får detta regionala effekter, anser rektor Sigbritt Karlsson och vicerektor Lars Niklasson vid Högskolan i Skövde.  

  Nu omfördelar regeringen platser mellan svenska lärosäten, baserat på sin egen bedömning av behoven på framtidens arbetsmarknad och studenternas intresse. Detta kan ju låta som en sund förändring, eftersom högskolorna och universiteten kan bli mer effektiva i att utbilda inom de områden som samhället behöver.

Missar Skaraborgs behov Problemet är att regeringen kanske inte alltid är den bäst lämpade att avgöra vilka de regionala behovet är. Det finns ett tydligt exempel på detta i propositionen, där regeringen ser ett ökat behov av arbetskraft inom vård, teknik, informationsteknologi och naturvetenskap. Regeringens lösning på detta är att öka antalet platser till lång civilingenjörsutbildning och läkarutbildning på de större lärosätena genom att minska antalet på de mindre lärosätena, bland annat på Högskolan i Skövde.

Här menar vi att regeringen missat det regionala behovet. I vår kommunikation med våra näringslivskontakter är det snarare högskoleingenjörer med kortare utbildningar som efterfrågas. Regeringen noterar inte heller att just vård, teknik, informationsteknologi och naturvetenskap är stora inslag i Högskolans i Skövde utbildningsutbud. Genom att flytta utbildningsplatser från oss minskar snarare våra möjligheter att möta det regionala behovet inom de områden som regeringen vill stärka. Detta står också i bjärt kontrast till Västra Götalandsregionens utredning om hur vi i Skaraborg kan utnyttja Högskolan i Skövde för att höja utbildningsnivån och därmed skapa ett Skaraborg som kan locka hit arbetstillfällen och arbetskraft.

 

Detaljsstyre Vi menar att det finns ytterligare indikationer i budgetpropositionen på att högskolornas betydelse för den regionala utvecklingen underskattas av regeringen. Det är viktigt att alla lärosäten, inte bara universiteten, ges möjlighet att bidra till utvecklingen av såväl det befintliga som det framtida regionala näringslivet. I regeringens högskolelandskap med ett omkastande detaljstyre och omfördelning blåser hårda vindar främst kring de mindre lärosätena. Detta är allvarligt för Skaraborg.

Höjd utbildningsnivå och möjligheter till ett gott arbetsliv gör att människor väljer att stanna och etablera sig i Skaraborg.

  Sigbritt Karlsson, rektor Högskolan i Skövde Lars Niklasson, prorektor, Högskolan i Skövde

Lämna en kommentar