Det finns en risk för att man nationellt glömmer bort de innovativa initiativ som sjösätts över nationsgränserna i samarbetsregioner som till exempel Öresund, menar Jacob Juul Gade, chefkonsulent vid Öresundsuniversitetet och Öresund Science Region. Han sätter sitt hopp till EU-gränsöverskridande satsningar i framtiden.  

Arbejdsmetoden for Øresund Science Regions har nu i snart 10 år været grænseoverskridende. I Øresund Science Region arbejdes der tværnationalt og tværregionalt mellem Danmark og Sverige, og ikke mindst mellem Øresundsregionen og resten af verdenen. Men der arbejdes også grænseoverskridende i andre henseender, da Øresund Science Region tillige arbejder på tværs af discipliner og triple helix. Udgangspunktet for arbejdet har siden starten været at arbejde for at styrke den regionale vidensbaserede økonomiske vækst i Øresundsregionen.
 
Den opskrift har givet resultater, hvor det er i vidt omfang lykkedes at skabe en stærkt grundlag for udvikling af regionale innovationsprojekter, der har sammenbragt erhvervsliv, offentlige myndigheder og forsknings- og uddannelseskompetencer. De perspektiver triple helix aktørerne besidder i kombination med ambitionen om at arbejde såvel tværregionalt som tværdisciplinært har givet et solidt grundlag hvorfra der konstant skabes nye regionale innovationsprojekter og innovative tilgange. Arbejdet er blandt andet blevet med EU’s Regio Star pris i kategorien ”Supporting Clusters and Business Networks”
 
Vi ser Øresund Science Region som et drivkraft indenfor regional udvikling og innovation, men der findes forhindringer, der skal ryddes af vejen i de kommende år for at vi og andre tværegionale initiativer fortsat kan udvikle et stærke tværnationale samarbejder med fokus på vidensbaseret vækst.
 
Baseret på 10 års erfaring, ser vi i Øresund Science Region gerne, at et nyt regionalt innovationssystem i Europa kommet til at have fokus på mulighedene for at lave grænseoverskridende triple helix baserede netværk og innovationsprojekter. De regionale midler er ikke fokuserede på deltagelse af alle triple helix partnere eller for den sags skyld på innovation.
 
Ønskesituationen vil være et regionalt innovationsudviklingssystem, der som det eksisterende Interreg-system har betydelige økonomiske

ressourcer, men hvor der findes et klart defineret fokus på udvikling af regionale triple helix innovationsprojekter. Her tænkes ikke på program på linie med 7. Rammeprogram, men snarere på et regionalt program med regionale kontorer og midler rundt om i Europa.

 
I den sammenhæng vil et væsentligt hjælperedskab være at der stilles økonomisk støtte til rådighed for udviklingen af projekter og ikke kun til projekterne selv. Øresund Science Region bruger største delen af sine midler på projektudvikling, men dette er langt fra altid nok. Der kunne tænkes i at styrke allerede eksisterende innovationsdrivkræfter på regional niveau
 
Endelig vil det være velkomment med incitamenter for grænseoverskridende og tværdisciplinære initiativer. I dag er grænseoverskridende initiativer stærkt afhængige af EU midler samt midler fra regioner og kommuner. Grænseoverskridende initiativer bliver ofte kørt ud på et sidespor i nationale diskussioner, hvor regeringer har en tendens til at fokusere på at styrke national innovation og udvikling. I den forbindelse glemmes de styrker der ved grænseoverskridende initiativer. Det betyder at grænseoverskridende samarbejde ofte er afhængige af regional finansiering og velvilje.
 
I Øresund Science Region er vi heldige at der findes den velvilje overfor organisationen, og at vi har universiteter, myndigheder og erhvervslivet som stærke partnere og drivkræfter. Men skal det lykkedes i endnu højere grad at skabe grænseregionale initiativer i fremtiden, så er der behov for en entydig satsning fra EU på grænseoverskridende initiativer, der tilgodeser at alle partnere i triple helix kan deltage.
 
Jacob Juul Gade
Chefkonsulent ved Øresundsuniversitetet og Øresund Science Region.
Lämna en kommentar