Landsbygdens utveckling bromsas, bland annat på grund av pengabrist. Det behövs därför nya, smarta lösningar för finansiering av landsbygdsidéer, och det är lokalt som de kan växa fram. Det menar Thomas Norrby som ingår i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning.

Pengar till investeringar och utveckling handlar än så länge oftast om banklån eller om bidrag. Saknar man tillräckligt med egna pengar eller säkerheter måste antingen drömmar ges upp eller ambitioner sänkas. Samtidigt förfogar vanligt folk, du och jag, över belopp som skulle kunna arbeta för bygdernas bästa, om det bara fanns ett bra och enkelt sätt att styra dem dit.

Flera bygder har hittat nya finansiella lösningar. Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning har identifierat ett trettiotal bygder där man tillsammans samlat ”eget” investeringskapital genom att organisera sig i olika typer av lokala föreningar och bolag. Gemensamt för de här initiativen är den lokala förankringen med många ägare som själva bidrar med såväl pengar som med engagemang. Erfarenheterna förtjänar att spridas och vi i Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp har därför initierat ett nätverk för de praktiker som har kunskap om lokal kapitalförsörjning. Många intressanta modeller finns också beskrivna i ny Handbok i lokal finansiering som Hela Sverige ska leva tagit fram (se mer på www.helasverige.se, www.crowdequity.se).

Vi i arbetsgruppen har också identifierat ett nytt verktyg som kallas Lokalkapital. Verktyget gör det möjligt att kanalisera pengar från ”vanligt folk” till specifika landsbygds-investeringar. Det går till så att ett lokalt bolag går, med pengar som spararna satsat, in som minoritetsägare hos olika lokala företag och stärker därmed deras kapital.

Det lokala bolaget kan dessutom bidra med stöd och rådgivning, något som gynnar såväl företagen som investerarna. Sättet att arbeta gör det också möjligt för staten att gå in och dela risken med det lokala näringslivet.

Samhället behöver den här typen av lösningar, som kombinerar ett nytt sätt att använda sparade medel med ett stort mått av engagemang och kompetens, särskilt i tider av ekonomisk turbulens. Det är i de lokala ekonomierna som vi bygger det hållbara samhället. Det gör att hela Sverige kan växa. Där skulle dina och mina pengar kunna arbeta för bygdernas bästa. Två frågor uppstår: vad görs politiskt för att uppmuntra den här utvecklingen? Men viktigare ändå är: var arbetar dina pengar just nu?

  Thomas Norrby

Sveriges Lantbruksuniversitet

Landsbygdsnätverkets arbetsgrupp för kapitalförsörjning

Lämna en kommentar