Varje fysisk bro föregås av en mental bro där idéer och visioner får flöda fritt och binda samman platserna menar Kristian Ebbensgaard, ordförande för Regionsrådet i Region Själland. Så gick det till när Öresundsregionen blev till och nu pågår samma process kring det dansk-tyska samarbetet runt Femern Bält sundet.  

Vi startede arbejdet i Öresundskomiteen i 1994 – altså lang tid inden broen åbnede. På det tidspunkt var det kun hovedstadsregionen, der var med fra dansk side. Vi fik heldigvis besluttet at udvide regionen til at dække hele det østdanske område, således at Øresundsregionen i dag dækker Skåne, Hovedstaden og Sjælland. Det har været vigtigt med den brede geografiske forankring, både i forhold til komiteens arbejde, men ikke mindst i forhold til Øresundsregionens udvikling.
 
Fra Öresundskomiteens etablering i 1994 og til Øresundsbroen stod færdig, var regionens samarbejde og integration bundet op på etableringen af den mentale bro. Da Øresundsbroen stod færdig i 2000 kom der for alvor gang i integrationen i Øresundsregionen. På nuværende tidspunkt er Øresundsregionen en af de mest integrerede, grænseoverskridende regioner i Europa. Mere end 17.000 mennesker pendler dagligt mellem bolig på den ene side af Sundet og arbejde på den anden.
 
Hele denne udvikling er vokset frem, fordi borgere og virksomheder ser mulighederne i integrationen. Tænker globalt – og handler regionalt.  Og så er det lykkedes at løse en række praktiske problemer, især på arbejdsmarkedet, fx om skat, sygdom og barsel.
 
Den politiske opgave er at motivere til integrationen og at gøre bevægelsen over sundet så gnidningsfri som muligt. Borgere og virksomheder må ikke snuble over skatteregler, sociale regler og så videre. Opgaven er ikke let. Det er trods alt to samfund med mange forskellige regler og reguleringer, som et stigende antal mennesker pendler imellem. En beslutning om at tiltræde Euro-samarbejdet i både Sverige og Danmark ville være et væsentligt skridt i den rigtige retning.
At komme rigtigt i mål, kræver således et aktivt og positivt medspil – også fra de centrale myndigheder i både Sverige og Danmark.
Udfordringer og perspektiver
Sverige og Danmark er også en del af en større Østersøregion, hvilket bibringer helt nye dimensioner og

udfordringer til Øresundssamarbejdet og viser, at det nye Europa efter murens fald skaber nye udviklingsperspektiver.

 
EU-Kommissionen arbejder lige nu med en Østersøstrategi, som har til formål at sikre en bedre udnyttelse af de midler, der allerede tilføres Østersøregionen. Strategien vil blive efterfulgt af en 8-årsplan, der indeholder 15 prioriterede områder. Kommissionen lægger op til, at enkelte medlemslande skal være ansvarlige for hvert af de prioriterede områder, som skal udvikles til projekter med klare mål. Her skal vi fra Øresundsregionen spille en aktiv rolle.
 
Det er samtidig en stor udfordring for Region Sjælland at drage nytte af de positive erfaringer fra Øresundsarbejdet i etableringen af både den mentale og fysiske bro over Femern Bælt.
 
Vi har gennem 10 år haft et tæt samarbejde mellem Øresundsregionen og de nordtyske delstater Schleswig-Holstein og Hamburg. Det er samarbejdet vi omtaler som STRING. Fra tysk side er der stor interesse for at lære af erfaringer fra Øresund og vi har alle en interesse i at bruge erfaringerne til at nedbryde barrierer for integration og til at skabe den mentale bro. Femern Bælt forbindelsen er et visionært og ambitiøst projekt, der skal sikre vækst og udvikling i Region Sjælland og i korridoren mod Skandinavien.
 
Det har været et spændende politisk projekt at medvirke til at skabe sammenhængende udvikling fra Øresundsregionen over Femern til Østersøregionen.
 
Kristian Ebbensgaard,
Formand for Regionsrådet i Region Sjælland
Lämna en kommentar