Att öka innovationskraften är en central fråga för många organisationer idag. Det är inte bara på universitetens innovationssystem eller på de regionala kontorens utvecklingscenter som innovationsprocesser pågår. Gränsbrytning hittar tre arenor där innovationprocessen äger rum och tittar på kriterierna för dessa.

Det politiska samtalet handlar allt oftare om vikten av innovationspolicy, universitetet pratar om vikten av innovationssystem och företagen pratar om innovationsledning.

Alla vill uppnå samma sak; öka innovationsförmågan inom det egna systemet, dvs. inom landet, inom regionen och inom företaget eller företagsklustret. Frågan är om vi vet vad som skapar innovativa miljöer och hur innovativa lösningar ser ut.

Vi behöver definiera vad vi menar med innovation. Att vara innovativ innebär att förnya sig själv. Innovationen måste ha ett syfte och skapa värde för användaren. Det räcker alltså inte bara att vara kreativ, dvs. att hitta på nya idéer, även om en innovation måste tillföra något nytt. Det måste också finnas en verklig nytta för mottagaren längre bort.

Johan Kao1 menar att man kan förstå innovation genom musiken. Antingen spelar man efter noter eller också skapar man musiken själv. Vi spelar fortfarande Beethoven och Mozart efter noter men den innovativa musiken skapas i nuet. Kao menar att jazzmusik är innovation; musiken skapas i stunden och efter musikernas egen känsla. För att kunna skapa musik måste de vara kapabla, d v s de måste ha tränat mycket. Först därefter kan vi vara innovativa. En jazzmusiker måste förutom att skapa sin egen musik spela i samspel med de andra musikerna. Innovation kräver alltså kollaboration. När vi samarbetar behöver vi dela med oss av våra tankar och vi måste få lov att misslyckas. Miljön måste också tillåta oss att göra vad vi vill d v s  klimatet skall vara öppet och innebära tolerans för motgångar.
Men det räcker inte med att ljuv musik uppstår. Andra människor måste också tycka att den är ljuv. Den måste vara så pass bra att de köper CD-skivan, betalar låtarna på iTunes eller köper biljetter till koncerten.

Det finns tre typer av arenor där den här typen av processer kan tänkas äga rum.

Befintliga aktörer

De befintliga aktörerna kan vara universitetens innovationscenter, inkubatorer, organisationer och projekt. Det kan vara regeringens innovationspolicy, Vinnova, Telia, Ericsson osv osv.

Innovatörerna finns här inuti systemet där miljön är skyddad och fungerar som en bra träningsarena. Inom systemet får innovatörerna många chanser att lyckas. Miljön är ofta väldigt tillåtande, det är till och med så att ett visst antal misslyckande förväntas. Enligt Linus Wiebe, innovationsdirektör på Lunds Universitet, hoppas universitetet att ett eller två projekt av tio lyckas och blir framgångsrikt, dvs kommersiellt gångbart. Många av de befintliga aktörerna har goda förutsättningar för att skapa miljöer som kan generera innovationer.

Men innovationerna skapas bara inom systemet, inom ramarna som är satta. En innovation inom systemet kommer aldrig att syfta till att stjälpa systemet i sig själv utan kommer alltid att vara ansträngningar för att förstärka det. Om Niklas Zennström hade uppfunnit Skype som ett projekt inom Telia så hade det förmodligen aldrig kommit ut på marknaden. Skype hotar ju den befintliga telefonmarknaden.

Mellanrummet mellan befintliga aktörer

Just nu är mellanrummet mellan de befintliga aktörerna en spännande plats där flera projekt ligger i startgroparna. Bla. Next Community som du kan läsa om i det här numret. Next Community är en webbaserad plattform för regional utveckling. Tanken är att skapa ett entreprenöriellt operativsystem för regionen med tillgänglig öppen data, projekt med öppen innovation och forskningspublikationer med open access.

Möten i mellanrummet förväntas skapa nya innovationer som inte kan komma fram inom de befintliga systemen. Aktörerna i mellanrummet kompletterar de befintliga och är inte styrda av deras processer och projekt. Därför kan de agera och röra sig friare.

Förutsättningarna för att det ska skapas innovationer i mellanrum finns men träningsarenan saknas. Projekt i mellanrumen får ofta bara en chans och misslyckas de tillåts de sällan försöka igen.

Utanför de befintliga aktörerna

Utanför de befintliga aktörerna och strukturerna finns entreprenörerna som av egen kraft och vilja skapar innovationer. Eftersom de befinner sig utanför systemet är det ingen som tilldelar dem en chans utan de tar så många chanser de vill. Innovationer som uppkommer utanför de befintliga aktörerna kan stjälpa systemet och undergräva dem, såsom jag nämnt ovan i exemplet Skype.

Internet som struktur, öppet, tillgängligt och självorganiserande, har bidragit till att en arena för träning utanför befintliga aktörer har skapats. Detta har i sin tur lett till många nya tjänster och produkter just inom IT-världen. Svårigheterna för entreprenörerna är att hitta någon som vill betala för innovationerna. Det kan naturligtvis vara så att produkterna i sig själv inte är värda att betala för men det saknas också betalningsstrukturer på Internet vilket hämmar innovationskraften. Vi behöver hitta betalningsmodeller som fungerar på en marknad som innehåller öppen data men där upphovsmännen ändå får betalt (om människor tycker det är värt att betala för).

AirBnB är ett bra exempel där man utnyttjar ”excess capacity”2. En aktör satte upp en marknadsplats på Internet där privata människor hyr ut ett rum i sin egen bostad eller hela sin lägenhet. På fyra år har Airbnb blivit världens största hotellkedja med över 10 miljoner bäddar. Inte ens en innovativ kedja som Choice hade kunnat förändra sin verksamhet till den milda grad att de uppfunnit AirBnB.

Samhället befinner sig i en enorm omställning där relativt enkla och linjära orsakssamband som varit grunden för verksamheten inte längre tycks gälla och därmed gäller inte längre de regler vi är vana vid. I takt med omställningen till en global värld som bygger på helt andra samband är det uppenbart att vi också måste förändra vår bild av den. Liksom i det lilla är det sant för det stora att innovation måste börja med en ny beskrivning. Först därefter bör vi stilla vår iver göra något.

  1. John Kao pratade på konferensen ”Innovation in Mind” den 13 oktober
  2. Excess Capacity Definition in Investopedia
Lämna en kommentar