Dom som inte har gått på Lundsberg vet ju inte vad dom talar om. Så låter det från många före detta elever. Många vill förstås försvara sin gamla skola. Men inte riktigt alla. Varför?

Iron>/a> CC By akeg
Iron> CC By akeg

Var det rätt av skolinspektionen att stänga Lundsberg? Jag har ingen aning.

Spontant tycker jag det var fel, eftersom det drabbar tredje man, dvs elever som kanske inte gjort sig skyldiga till några oegentligheter. Själva. Men att betrakta, acceptera och hålla tyst är ju inte precis vackert det heller.

Många vill gå på Lundsberg därför att det anses ”fint”.

Trots ideliga rapporter om pennalism som många gånger gränsat till eller överskridit gränsen till åtalbar misshandel. Och trots uppgifter om bidragsfusk, lögner och maktmissbruk.

Kanske är skolan populär, inte trots, utan tack vare dessa rapporter. Man vill helt enkelt lära sig konsten att flyta ovanpå. Föräldrarna vill ha framgångsrika barn och ”då får man ju tåla lite”.

Vi andra kan rycka på axlarna och säga att ”alla kan ju inte vara rötägg”. Nej, men det är ju illa nog om det är rötäggen som bestämmer.

Fd eleven Johan Rabaeus är starkt kritisk till sin gamla skola .
Fd eleven Ian Wachtmeister viftar bort all kritik mot sin gamla skola.

Jag behöver bara ställa mig en enda fråga:

Vem av dom två uppfattar jag som mest empatisk?

Lämna en kommentar